Peter-Lucas Jones

Ngāi Takoto, Te Aupōuri, Te Rarawa, Ngāti Kahu

Peter Lucas Jones, kanohi kitea i ngā rohe katoa o Muriwhenua. Ko Peter-Lucas te kaiwhakahaere (CEO) o Te Reo Irirangi Māori o Te Hiku o Te Ika. E kōrero ana ia mō tōna tupuna whaea, i mate ia i te tau 1918 i te mate rewharewha. Mate mai ana te kuia rā, māhue mai wāna tamariki 13. Ka haere aua tamariki ki te mahi i ngā mahi mō te whānau, mārama te kite ko te oranga o te whānau whānui te mea nui.

Peter-Lucas shares his knowledge about his tupuna and the extreme illnesses that impacted his whānau for generations. He expresses his thoughts around kōrero that was shared with him from an aunt who had fond memories of being around the marae and children not able to attend tangi although they lived next door as they were conscious of the need to control infection.

View More Stories