Rereata Makiha

Ngāpuhi, Te Arawa, Rangitāne

Ko Rereata Makiha tētahi kaumātua e mātau ana ki tōna ao, he tohunga, he pūkenga, he pūkōrero. E kōrero ana a pāpā Rereata mō ngā āhuaranga o ngā mate urutā, me ngā āhuaranga o ngā tikanga i aua wā. Ka kōrero a ia mō ngā tini tikanga hei āwhina i te tangata e pāngia ana ki te mate. Ko wētahi rautaki e kōrerongia ana e ia, ko te noho wehe i te whānau, ko te haere ki te ngāhere wētahi rautaki hei whakaora, hei tiaki i te whānau whānui. Pāpā Rereata shares his memories and knowledge about the various pandemics and illnesses that affected his kāinga. He highlights the various tikanga, customary practices that protected the community and the whānau.

View More Stories