Waihoroi & Rahera Shortland

Ngāti Hine

Ko Rahera Shortland he kuia rongonui puta noa i Te Taitokerau, waihoki i Aotearoa mō wāna mahi whakaako i te reo Māori ki ngā tini tāngata huri noa i te motu. E kōrero mai ana a Rahera me wōna maharatanga ki tōna karani māmā, i pāngia ai ki te mate kohi. Ka kōrerohia mai ngā āhuaranga o te mate, ngā tikanga i whakamahia ai e tōna pāpā hei tiaki i a rātou. Hei ā pēhea e rātou te whāngai atu i tōna karani māmā, hei ā tari kai kia whakaora anō i a ia

Ko Waihoroi Shorthland tētahi tino kaumātua rongonui nō Te Taitokerau, nō Ngāti Hine, nō Te Aupōuri, he pūkorero.

Waihoroi is a veteran figure in Māori broadcasting and has been a scriptwriter and Māori advisor on many kaupapa to effect change in Tai Tokerau. Known to many as papa Wassie, Te Waihoroi Shortland grew up in the Northland town of Matawaia. His first language was Māori, which has been a base for the many roles and initiatives he has guided over time.  Waihoroi speaks about a very prominent tupuna, Ruatara and the repeat Tuberculosis that ultimately resulted in death. 

View More Stories